Employee Story

Full stack developer

Kris Procee
Full stack developer
Date of publicity: 30 December 2021

The working journey of Kris Procee

Are you curious about the working journey of Kris Procee? Read below about Kris’s thoughts.

1: How did you experience your work at Convident (overall)?

Good! I was well received from the start and the feeling was mutual. This eventually led to a position where I enjoyed working for many years to come. There is room to develop yourself and suggestions for improvements from yourself are certainly appreciated.

 

2: Ben je goed ontvangen door onze collega’s (werksfeer)?

Vanaf de start van het bedrijf in 2015 was het bedrijf nog in opbouw, toen ik begon met werken waren er niet heel erg veel collega’s maar de collega’s die er toen waren hebben me goed opweg geholpen. En de werksfeer was goed, het is een afwisseling van een zakelijke houding (wanneer nodig) met voldoende ruimte voor een wat meer informele werksfeer. Ook de collega’s die gaandeweg erbij kwamen waren goed in de omgang en er wordt zeker gekeken naar personen die het team op de juiste manier kunnen aanvullen.

 

3: Zou je toekomstige medewerkers aanbevelen om bij Convident te werken?

Ik zie geen reden waarom niet. Je werkt vanaf een mooie locatie in Groningen. Je hebt collega’s met verschillende specialisaties en kennis waar je dingen van kan leren. Er is veel flexibiliteit omtrent diverse zaken. En voor de jongere medewerkers is het een leerzame plek wanneer je bijvoorbeeld net bent afgestudeerd.

 

 

2: Did you feel accepted by our colleagues (working atmosphere)?

From the start of the company in 2015, the company was still under construction, when I started working there were not very many colleagues, but the colleagues who were there at the time helped me on my way. And the working atmosphere was good, it is a change from a businesslike attitude (when necessary) with enough space for a more informal working atmosphere. The colleagues who gradually joined were also good to deal with and people who can complement the team in the right way are certainly looked at.

 

3: Would you recommend future employees to work at Convident?

I see no reason why not. You work from a beautiful location in Groningen. You have colleagues with different specialisations and knowledge that you can learn from. There is a lot of flexibility regarding various matters. And for the younger employees it is an instructive place when you have just graduated, for example.

 

4: What grade would you give to your work at Convident and why?

A big enough! The foregoing points largely reflect why. In short: Knowledge of various specialists you can turn to with questions, room for further development and other matters that you are interested in and a very good working atmosphere.

5: What will you take with you from your Convident experience through the rest of your career?

Knowledge related to various programming languages ​​of course. A place in Groningen where you can enjoy a cup of coffee, tea, and good conversation. And a great stepping stone to a future career. Of course, also things related to substantive processes that I would do differently, but therefore the knowledge about how some processes are applied in different ways at different companies.

© 2024 | Convident B.V.